Серед елементів ринкової економіки особливе місце займає нерухомість, яка виступає в якості засобів виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торговельні та інші будівлі та приміщення, а також інші споруди) і предмета чи об'єкта споживання (земельні ділянки, житлові будинки, дачі, продажа квартир, гаражі). Нерухомість виступає основою особистого існування для громадян і служить базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. В Україні відбувається активне формування і розвиток ринку нерухомості і все більше число громадян, підприємств та організацій бере участь в операціях з нерухомістю.

Нерухомість є головним предметом обговорення під час приватизації державної і муніципальної власності, при оренді нежитлових приміщень, при покупці і продажу житлових приміщень. З'явився шар нових власників нерухомості як у сфері особистого споживання, так і в багатьох сферах підприємницької діяльності. Утворилися комерційні структури, що діють на ринку нерухомості.

Розгортається діяльність вітчизняних і зарубіжних інвесторів, для яких велике значення має набуття гарантованих прав користування землею і правовий захист їх інтересів.

Змінилося податкове законодавство, і з'явилися нові для більшості громадян України податки: податок на майно фізичних осіб і податок на майно, минуще в порядку спадкування і дарування. Початок розвиватися місцеве законодавство з регулювання сфери нерухомості.

Поняття нерухомості

Термін "нидвижимость" з'явився в українському законодавстві з часів Івана Мазепи. Однак, в нині діючих законодавчих актах ще не проведено чітке розмежування між рухомим та нерухомим майном.

До нерухомості належать земельні ділянки, надра землі, відокремлені водні об'єкти а також те, що пов'язане із землями, тобто речі, пересування яких без невідшкодованого збитку неможливе, в тому числі лісові насадження, багатовікові насадження, будинки, спорудження. Законом до нерухомих речей може бути віднесено й інше майно. Так, наприклад, підприємство в цілому як майновий комплекс також визнається нерухомістю.

Підприємство в цілому або його частина може бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших угод, пов'язаних із встановленням, зміною та припиненням речових прав. Підприємство може бути також передано у спадок.

До економічних характеристиках нерухомості можна віднести її рідкість (немає абсолютно однакових об'єктів нерухомості); вартість прилеглих земель, будівель (наприклад, будівництво шкідливого виробництва); територіальних особливостей (зміна територіальних переваг може підвищити вартість нерухомості без фізичних змін), цільове призначення (як правило, без істотних витрат не може бути змінене).

Слід зазначити, що існує також майно, яке було рухомим, але в даний час прикріплено до нерухомості так, що перетворилося на її частину. Нерухомість розпадається на три основних типи: земля, житло та нежитлові приміщення.

Залежно від характеру використання нерухомість розподіляється на використовувану для житла (будинки, котеджі, аренда квартир), для комерційної діяльності (готелі, аренда помещений, магазини, ресторани і т.п.), для виробничих цілей (склади, фабрики, заводи тощо п), для сільськогосподарських (ферми, сади) і спеціальних цілей (школи, церкви, лікарні, ясла-садки, будинки престарілих та ін.)